TEKNİK BİLGİ

TAŞLAMA;  geometrik olarak belirli olmayan kesici ağızlarla talaş kaldırma işlemidir. Dönen taşlama taşı bağlayıcı maddelerle bağlanan taş taneciklerinden ve talaş boşluğu olarak görev yapan, gözeneklerden meydana gelir.

Taşlamacılık, temel imalat işlemlerinin en son safhasını oluşturur. Birbiri üzerinde kayarak veya birbiri içerisinde dönerek çalışan iş parçalarının istenen tolerans ve yüzey kalitelerinde işlenmeleri gerekir. Eğer bu işlemler istenen yüzey kalitesinde ve ölçüsünde yapılmazsa taşlama safhasına gelmiş iş parçalarının yapımı için harcanan malzeme, işçilik, zaman, tezgâhın kullanılması ve elektrik sarfiyatları gibi çalışma ve harcamalar boşa gitmiş olacaktır.

Aşındırıcı
Taşlama taşları içindeki aşındırıcılar bir harf ile tanımlanmışlardır. Aşındırıcı olarak en çok  alüminyum oksit ve silisyum karbür kullanılır. Taşlama  taşlarında yüksek kaliteli korund (AI2O3) ve silisyum karbür (SiC) kullanılmıştır.
•Alüminyum oksit (AI2O3) alüminyum oksitler değişik safiyetlerde imal edilmişlerdir, bunlar, Normal Korund (NK veya A) -%96 AI2O3 ihtiva eder. Çeliklerin, yüksek mukavemetli alüminyum ve bronz alaşımlarının taşlaması için tavsiye edilir. Rengi kahverengidir. Beyaz ve kırmızı alüminyum oksit (EKW,EKR) -%99-99,5 AI2O3 ihtiva eder. Genellikle, takım çeliklerinin, özel çeliklerin ve sertleştirilmiş çeliklerin taşlanması için tavsiye edilir.
•Silisyum karbür (SiC,Scg)- Silisyum karbür alüminyum oksitten daha serttir. Özellikle alüminyum ,dökme demir, cam, taş, mermer gibi yumuşak metallerin, bazı hallerde de tungsten karbür gibi son derece sert malzemelerin taşlanması için tavsiye edilir. Silisyum karbürün siyah (SiC veya C) ve yeşil (Scg) olmak üzere iki çeşidi mevcuttur.
Tane Büyüklüğü 
Taşın tane büyüklüğü bir numara ile gösterilmiştir. Bu numaralar elek numaralarından alınmıştır. Mesela, tane büyüklüğü 46 demek eleğin bir inch çapta açık olarak 46 deliğe sahip olduğunu gösterir. Kabaca tane büyüklüğü çapta 1/46 inch büyüklükte demektir. Elde edilecek yüzey kalitesi tane büyüklüğüne büyük ölçüde bağlıdır. Taşın sertliği, kullanılan bağlayıcı, taşlama hızı ve bazı diğer faktörler de istenilen yüzey kalitesinin gerçekleşmesine tesir ederler.
Yüzey kalitesi μ inch.
35
15
11
8
4
Tane büyüklüğü
60
80
120
180
280

Taşın sertliği
Taşın sertliği alfabedeki harflerden biri ile gösterilir. “H” dan “Z” ye doğru harfler artan sertliği ifade ederler. Taşın sertliği aşındırıcının sertliğini değil, bağlayıcının aşındırıcı taneleri tutma gücünü gösterir. Taşların karakterlerindeki farklılıklar aşağıdaki gibidir.

-Yumuşak taşlar iyi kesme özelliklerine sahiptirler. Aşındırıcı taneler kesme özelliklerini kaybetmeden taştan ayrılır ve yerine yenileri gelir. Bu tip taşlarda taşın ömrü kısa olur.
-Sert taşlar iyi kesme özelliklerine sahip değildirler. Aşındırıcı tanecikler bağlayıcı tarafından uzun süre tutulurlar ve neticede körlenirler, tanecikler kendilerini kolayca yenileyemediklerinden kesme özelliği düşer, fakat taşın ömrü uzar.
-En uygun taş sertliği tecrübeler neticesinde bulunabilir. Uygun bağlayıcılar kullanarak taş özelliklerini geliştirmek de mümkündür.
Bünye
Taşlama taşlarının diğer önemli bir özelliği de aşındırıcı taneciklerin taş içindeki sıklığı veya açıklığıdır. Yüksek konsantrasyon, kapalı bünyeyi ifade eder ve küçük numaralarla (4,5,6,7,8) gösterilir. Böyle bir taş yoğun olarak addedilir. Yüksek numaralar (9,10,11,12) açık bünyeli taşları gösterir ki bu taşlar az yoğun olarak addedilir. Bir taşın bünyesinin en önemli fonksiyonu taşlama esnasında oluşan talaşların ortamdan uzaklaşmasını sağlayacak boş alanların yaratılmasıdır. Taşla, parçanın teması geniş bir alanda oluyorsa bu bize açık bünyenin gerekliliğini ifade etmektedir.

Bağlayıcı
Taşlama taşında aşındırıcı taneleri tutan bir malzemedir. Bir taşlama taşının karakteri yalnızca sertliğinde değil, büyük bir ölçüde kullanılan bağlayıcı tipine de bağlıdır.

-  Seramik Bağlayıcı (V veya ke)
   Takım taşlama
   Yüzey taşlama, segmanlar
   Form taşlama
   Krank taşlama taşları
   Honlama taşları
   Şaftlı taşlar
-  Reçine Bağlayıcı (Ba)
   Hassas taşlama, Kaba taşlama
   Kesme taşları, takviyeli taşlar
   Fleks taşları

-  Lastik bağlayıcı (R)
   Puntasız taşlama sürücü taşları
   Hassas taşlama

Bu farklı bağlayıcıların kullanım alanları yukarıda belirtilen uygulama alanları ile sınırlanmamıştır. En iyi çözümü bulmak için değişik alanlarda değişik bağlayıcılar kullanılabilir.

Kum: (Dane) Zımpara taşının amaçlanan işlevine göre imalatta çeşitli boy kumlar kullanılır.
Yapı: Zımpara hammaddesinin, baglayıcıların meydana getirdigi yapı taşın mesamatını belirler
Sertlik: uygulanacak malzeme ve işlem dogru zımpara taşını secerken tasın sertlik derecesi önemlidir.